UWAGA NOWA TARYFA !

Decyzją Nr. GL.RET.070.7.44.2018.EK z dnia 24.04.2018 zatwierdzono przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Sosnowieckich Wodociągów S.A.

Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.  z 2017r. poz.328 z późn. zm.)  Taryfa  wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. z dniem 25.05.2018r.

link do taryfy

 

POSIADAMY I UCZESTNICZYMY W:

2014goldpl_h.png.jpgDYPLOM.jpgGazele_2012_RGB.pngfairplay.jpgfirma_roku.pngilac.pnglogo_iss-ewatus_rgb.jpgpca.png