Przypomnienie o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia studzienek

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna przypominają, iż zabezpieczenie zestawu wodomierzowego przed zamarzaniem leży po stronie Odbiorcy, czy też Zarządcy, co jest zgodne z § 6 pkt. 4 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sosnowiec z dnia 26 stycznia 2006 r. z późniejszymi zmianami.

Dlatego w celu niedopuszczenia do przerwy w dostawie wody spowodowanej  zamarznięciem konieczne jest zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej materiałami izolacyjnymi, tj. wełna mineralna, otulina z pianki, maty słomiane. Bezwzględnie należy zabezpieczyć okna piwnic, w których zamontowane są wodomierze, aby temperatura powietrza w pomieszczeniu wodomierzowym była dodatnia.


                       Zarząd Sosnowieckich Wodociągów S.A.

POSIADAMY I UCZESTNICZYMY W:

2014goldpl_h.png.jpgDYPLOM.jpgGazele_2012_RGB.pngfairplay.jpgfirma_roku.pngilac.pnglogo_iss-ewatus_rgb.jpgpca.png