Model wyceny sieci

Algorytm określania wartości godziwej zewnętrznych sieci wodociągowych i zewnętrznych sieci kanalizacyjnych jest dostępny w zakładce Obsługa Klienta/Druki do pobrania lub bezpośrednio TUTAJ.