RPWiK Sosnowiec wita

Witamy w serwisie internetowym. Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych funkcjonalności. Celem ułatwienia Państwu załatwiania spraw, jak również zapewnić szybki dostęp do informacji uruchomiliśmy na stronie internetowej system e-BOK, czyli Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Serdecznie zapraszamy do rejestracji wszystkich naszych Klientów.

Chcąc dostarczyć możliwie jak najwięcej informacji naszym Klientom zapraszamy do działów "Ceny wody" i "Jakość wody", gdzie znajdują się na bieżąco uaktualniane dane dotyczące cen i analiz jakości wody w Sosnowcu.UWAGA - W związku ze zbliżającym się okresem zimowym RPWiK Sosnowiec S.A. przypomina, iż zabezpieczenie zestawu wodomierzowego przed zamarzaniem leży po stronie Odbiorcy,

czy też Zarządcy, co jest zgodne z § 6 pkt. 4 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sosnowiec z dnia 26 stycznia 2006 r. z późniejszymi zmianami.Dlatego w celu niedopuszczenia do przerwy w dostawie wody spowodowanej zamarznięciem konieczne jest zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej materiałami izolacyjnymi, tj. wełna mineralna, otulina z pianki, maty słomiane. Bezwzględnie należy zabezpieczyć okna piwnic, w których zamontowane są wodomierze, aby temperatura powietrza w pomieszczeniu wodomierzowym była dodatnia.

POSIADAMY I UCZESTNICZYMY W:

2014goldpl_h.png.jpgDYPLOM.jpgGazele_2012_RGB.pngfairplay.jpgfirma_roku.pngilac.pnglogo_iss-ewatus_rgb.jpgpca.png