Sprzęt specjalistyczny

1. Kamera do inspekcji TV sieci kanalizacyjnych oraz skaner do studni kanalizacyjnych.

tv1 tv2 tv5  tv3

 

 

 

  tv4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to działa obrazują poniższe animacje.

 

 

 

2. Samochody ciśnieniowe z recyklingiem

MAN KAISER

Samochód ciśnieniowy z recyklingiem na zabudowie Kaiser, rok produkcji 2018. Służy do czyszczenia kolektorów sanitarnych i ogólnospławnych oraz zbiorników na przepompowniach ścieków.  Posiada następujące parametry techniczne: długość węża ciśnieniowego 200 mb, wydajność pompy ciśnieniowej 500 l/min, ciśnienie robocze 20 MPa, wydajność pompy próżniowej 4000 m3/h. System jednostopniowego odzysku wody działa w następujący sposób:

kaiser1

  kaiser2

 

 

 

 

 

Samochód ciśnieniowy z recyklingiem na zabudowie Kaiser, rok produkcji 2011. Służy do czyszczenia kolektorów sanitarnych i ogólnospławnych oraz zbiorników na przepompowniach ścieków. Posiada następujące parametry techniczne: długość węża ciśnieniowego 200 mb, wydajność pompy ciśnieniowej 500 l/min, ciśnienie robocze 20 MPa, wydajność pompy próżniowej 3100 m3/h.

kaiser3

kaiser4

 

 

 

 

 

Jak to działa obrazuje poniższa animacja.

 

 

 

MERCEDES MULLER
Samochód ciśnieniowy z recyklingiem na zabudowie Muller, rok produkcji 2004. Służy do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Posiada następujące parametry techniczne: długość węża ciśnieniowego 120 mb, wydajność pompy ciśnieniowej 348 l/min, ciśnienie robocze 17,5 MPa, wydajność pompy próżniowej 1660 m3/h.

muller1

muller2

 DAF JUROP
Samochód ciśnieniowy dwufunkcyjny na zabudowie Jurop, rok produkcji 2005. Służy do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz zbiorników przepompowni ścieków. Posiada następujące parametry techniczne: długość węża ciśnieniowego 120 mb, wydajność pompy ciśnieniowej 335 l/min, ciśnienie robocze 17 MPa, wydajność pompy próżniowej 1300 m3/h. 

jurop1

jurop1

SAMOCHÓD ASENIZACYJNY

Samochód asenizacyjny służy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Pojemność beczki 7 m3.  Długość węży ssących max. 25 mb.

asenizacyjny

Sieć kanalizacyjna

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej własnością Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna w Sosnowcu wynosi  430 kilometrów. Prawie 173 km to kanalizacja ogólnospławna czyli pozwalająca na odprowadzenie jednocześnie  ścieków bytowo-gospodarczych oraz opadów atmosferycznych. 191 km to z kolei długość kanalizacji sanitarnej. Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych to kolejne 66 km.

W ostatnich 10 latach Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna wybudowała i przebudowała łącznie 118,5 km sieci kanalizacyjnej na sumę ponad 121,4 mln zł. To nie koniec inwestycji, bowiem do 2022 roku Spółka zmodernizuje lub zbuduje jeszcze około 14 kilometrów sieci kanalizacyjnej w całym mieście.

Dzięki inwestycjom Spółka uzyskuje dobre wyniki w zakresie ochrony środowiska, a tym samym poprawia się jakość wód w sosnowieckich rzekach. Firma stale inwestuje również w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na bieżąco monitorować sieci.

Przepompownie ścieków

 

Na dzień 31.12.2018r. Spółka zarządza 20 przepompowniami ścieków sanitarnych i ogólnospławnych (15 szt. tłoczni ścieków i 5 szt. przepompowni ścieków) będących własnością i w eksploatacji Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna. W ramach prowadzonych inwestycji planuje się zabudowę kolejnych obiektów tłoczni ścieków.

PrzepompowniaBobrek Tlocznia Modrzewiowa prz 03

 

Co to takiego TŁOCZNIA AWALIFT i jak działa?

tlocznia 01

Tłocznia jest urządzeniem do przetłaczania ścieków wyposażoną w system separacji części stałych występujących w ściekach. Urządzenie to ustawione jest w suchej i wentylowanej komorze, wykonanej w konstrukcji żelbetowej, polimerobetonowej, tworzywowej lub w modernizowanych przepompowniach.

Składa się ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury i aparatury pomiarowo-sterującej.

 

 

 

Przepływ ścieków przez urządzenie wygląda następująco:

  • corol Dopływ ścieków z sieci kanalizacyjnej wprowadzony skośnie (nieosiowo) do rozdzielacza, na ścieki działa siła odśrodkowa,
  • Ścieki w rozdzielaczu, jak sama nazwa wskazuje, zostają rozdzielone na kilka strug i skierowane do poszczególnych separatorów, przy czym ilość separatorów odpowiada ilości zamontowanych w urządzeniu pomp [wg załączonego schematu to 2 pompy i 2 separatory (w tłoczniach STRATE montowane są pompy w ilości 1 szt. dla rozwiązań przydomowych i dla inwestorów indywidualnych oraz 2-6 szt. w rozwiązaniach dla sieci kanalizacji miejskiej itp. )]
  • W separatorze następuje oddzielenie części stałych od "płynu" - podczyszczonych ścieków, które przepływają przez niewielkie otwory, następnie przez pompę i kierowane są do zbiornika głównego tłoczni.
  • Kiedy zbiornik tłoczni napełni się do odpowiedniego poziomu (co rejestruje czujnik poziomu ścieków umieszczony w zbiorniku) zostaje włączona 1 pompa.
  • W fazie wypompowywania ścieków ze zbiornika, strumień "podczyszczonych" ścieków zostaje z powrotem skierowany do połączonego z pompą separatora, z którego wypłukuje nagromadzone w nim stałe zanieczyszczenia, przetłaczając je do rurociągu tłocznego. Wewnątrz separatorów powstaje ruch wirowy unoszący wszystkie zanieczyszczenia, co umożliwia ich dokładne wypłukanie.
  • W trakcie pracy 1 pompy ścieki dopływają do zbiornika przez drugą komorę separatora i nie pracującą drugą pompę.
  • Pompy załączane są na zmianę.

 

Usługi na sieci kanalizacyjnej

 

  1. Czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej
  2. Inspekcja tv sieci kanalizacyjnej
  3. Opróżnianie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Samochód ciśnieniowy z recyklingiem
 Kaiser
Pojemność zbiornika (woda czysta)          1 800 l
Pojemność zbiornika (nieczystości)     10 500 l
Max wydajność pompy próżniowej     3 100 m3/h
Wydatek wody pompy wysokociśnieniowej            500 l/min
Ciśnienie robocze         20 MPa
Wąż ciśnieniowy         dł. 200 mb
Wąż ssący           12 mb
             
Samochód ciśnieniowy z recyklingiem
 mercedes
Pojemność zbiornika (woda czysta)          4 000 l
Pojemność zbiornika (nieczystości)     6 000 l
Max wydajność pompy próżniowej     1 660 m3/h
Wydatek wody pompy wysokociśnieniowej            348 l/min
Ciśnienie robocze         17,5 MPa
Wąż ciśnieniowy         120 m
Wąż ssący           30 mb
Samochód ciśnieniowy dwufunkcyjny
 Europe
Pojemność zbiornika (woda czysta)          1 000 l
Pojemność zbiornika (nieczystości)     5 000 l
Max wydajność pompy próżniowej     1 300 m3/h
Wydatek wody pompy wysokociśnieniowej            335 l/min
Ciśnienie robocze         17 MPa
Wąż ciśnieniowy         120 m
Wąż ssący           20 mb
Samochód asenizacyjny
 jelcz
Pojemność zbiornika (woda czysta)          7 000 l
Wąż ssący           25 mb

 

Samochód do inspekcji tv sieci kanalizacyjnej 

 insp2

 

insp

Inspekcja tv sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 150 DN 1600

POSIADAMY I UCZESTNICZYMY W:

2014goldpl_h.png.jpgDYPLOM.jpgGazele_2012_RGB.pngfairplay.jpgfirma_roku.pngilac.pnglogo_iss-ewatus_rgb.jpgpca.png