Ceny wody i ścieków

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Sosnowcu Spółka Akcyjna ogłasza taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie Uchwały Nr 253/XXII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 listopada 2015 roku


Taryfy obowiązują na terenie Gminy Sosnowiec  od 1 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016r

 

 

TABELA 1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców Usług

Wyszczególnienie

Cena

/stawka

Cena

/stawka

Jednostka miary Komentarz do warunków stosowania i rozliczeń
Netto Brutto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Grupy Odbiorców usług GR I W – GR XII W

1/ cena za

dostarczoną wodę

5,05 5,45 zł / m3 Ilość m3 naliczana zgodnie z art. 27 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. GR I W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,60 4,97 zł /odbiorcę/ m-c/ Stosowana w miesięcznych  rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
3. GR II W

1/ stawka opłaty

abonamentowej

5,02 5,42 zł /odbiorcę/ kwartał/
 
Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę  w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
4. GR III W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

2,98 3,22

 zł/odbiorcę/

m-c/
 

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i  odprowadzanie ścieków
5. GR IV W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

3,40 3,67 zł/odbiorcę/ kwartał/ Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę  na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i  odprowadzanie ścieków
6.

GR V W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,39 4,74 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę  w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
7. GR VI W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,39 4,74 zł/odbiorcę/ kwartał/ Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę  w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
8. GR VII W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,99 9,71 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę.
9. GR VIII W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

9,41 10,16 zł/odbiorcę/ kwartał/ Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę.
10. GR IX W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,74 6,20 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę
11. GR X W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

6,16 6,65 zł/odbiorcę/ kwartał/ Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę
12. GR XI W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,78 9,48 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w rozliczeniach miesięcznych  za wodę w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę
13. GR XII W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,78 9,48 zł/odbiorcę/ kwartał/ Stosowana w rozliczeniach kwartalnych za wodę  w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodęTABELA 2. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców Usług

Wyszczególnienie

Cena

/stawka

Cena

/stawka

Jednostka miary Komentarz do warunków stosowania i rozliczeń
Netto Brutto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Grupy Odbiorców usług GR I K – GR XIII K

1/ cena za

odprowadzane ścieki

5,16 5,57 zł / m3 Ilość m3 naliczana zgodnie z art. 27 ust. 4,5,6  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Grupy Odbiorców usług  GR XIV K

1/ cena za

odprowadzane ścieki

21,71 23,45 zł / m3 Ilość m3 naliczana zgodnie z art. 27 ust. 4,5,6  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. GR I K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,39 5,82 zł /odbiorcę/ m-c/ Stosowana w miesięcznych  rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
4. GR II K

1/ stawka opłaty

abonamentowej

7,39 7,98 zł /odbiorcę/ kwartał/
 
Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki  w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
5. GR III K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

3,77 4,07

 zł/odbiorcę/

m-c/
 

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i  odprowadzanie ścieków
6. GR IV K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,77 6,23 zł/odbiorcę/ kwartał/ Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki  na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i  odprowadzanie ścieków
7.

GR V K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,39 4,74 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki  w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
8. GR VI K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,39 4,74 zł/odbiorcę/ kwartał/ Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki  w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
9. GR VII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

6,53 7,05 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w rozliczeniach miesięcznych za ścieki w oparciu o wodomierz główny   (obce  źródło) (art. 27 ust 5 ustawy) odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową na odprowadzanie ścieków
10. GR VIII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,53 9,21 zł/odbiorcę/ kwartał/ Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wodomierz główny (obce źródło) (art. 27 ust 5 ustawy) odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową na odprowadzanie ścieków
11. GR IX K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

6,53 7,05 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o odprowadzanie ścieków
12.

GR X K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,53 9,21 zł/odbiorcę/ kwartał/ Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o odprowadzanie ścieków
13.  GR XI K

 1 / stawka opłaty

abonamentowej

6,04 6,52 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki wg wodomierza głównego z uwzględnieniem dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
14.  GR XII K

 1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,04 8,68 zł/odbiorcę/ kwartał/ Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki wg wodomierza głównego z uwzględnieniem dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
15.  GR XIII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,64 9,33 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki wg wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
16.  GR XIV K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

        5,39 5,82 zł/odbiorcę/ m-c/ Stosowana w miesięcznych  rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  1. Do cen i stawek opłat abonamentowych brutto określonych w kolumnach 5 tabel 1 i 2 doliczony jest podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sporządzenia wnioskuTaryfy dotyczą wszystkich odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez RPWiK Sosnowiec S.A., z wyłączeniem dostarczających  nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.
  2. Pełna treść taryf znajduje się na stronie internetowej:(www.rpwik.sosnowiec.pl), w Biurze Obsługi Klienta oraz zostanie opublikowana na łamach „Kuriera Miejskiego” w miesiącu grudniu 2015roku.