Młodszy inspektor ds. automatyki/ inspektor ds. automatyki

Nazwa stanowiska: Młodszy inspektor ds. automatyki/ inspektor ds. automatyki
Dział: TE
Liczba etatów:1

Opis stanowiska: Nadzór, konserwacja, naprawa i obsługa urządzeń związanych z automatyką w przedsiębiorstwie
Zakres obowiązków: Utrzymanie układów i urządzeń automatyki w sprawności technicznej. Szybkie reagowanie na awarie urządzeń AKPiA. Demontaż, montaż oraz wykonywanie napraw sprzętu AKPiA, elektronicznego i elektrycznego            
Planowany termin zatrudnienia: III kwartał 2017

Wykształcenie: Średnie lub wyższe techniczne (specjalność automatyka, elektronika, elektrotechnika, systemy informatyczne)
Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w programowaniu sterowników PLC, konfiguracji przetworników pomiarowych, falowników
Umiejętności techniczne: Umiejętność odczytywania i identyfikowania komunikatów o błędach urządzeń oraz czytania schematów
Cechy osobowości: Umiejętność pracy w zespole oraz łatwe komunikowanie się, samodzielność, kreatywność
Dodatkowe umiejętności: Wiedza z zakresu obsługi komputera (software, hardware). Uprawnienia SEP do 1 kV (E)

 W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna siedziba: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43 do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych Dz.U.2016.922 - j.t