Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
: Zamówienia według regulaminu sektorowego poniżej 30 000 euro
Liczba podkategorii: 10
Zamówienia:
folder_green.png Sukcesywna dostawa włazów żeliwnych, pokryw do włazów kanalizacyjnych, stopni złazowych do studni kanalizacyjnych oraz materiałów żelbetowych i betonowych Plików: 2
folder_green.png Sukcesywna dostawa wody mineralnej Plików: 2
folder_green.png Przeprowadzenie cyklu szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w 2019 roku w Sosnowieckich Wodociągach Spółka Akcyjna Plików: 3
folder_green.png Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa pompowni II oraz pompowni osadów Oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu”, ”Zabudowa prasy na stanowisku nr 2 Oczyszczalni ścieków Zagórze w Sosnowcu” Plików: 3
folder_green.png Przeglądy i stała konserwacja, w tym usuwanie awarii suwnic i wciągników elektrycznych (w części elektrycznej) na obiektach Sosnowieckich Wodociągów S. A. Plików: 3
folder_green.png Dostawa 2 szt. aparatów powietrznych Plików: 2
folder_green.png Sukcesywna dostawa produktu RAT KILLER PERFEKT Plików: 2
folder_green.png Wymiana zaworu klapowego DN 500 na rurociągu tłocznym dmuchawy powietrza typu HST -40-300-1-L-4 zabudowanej w budynku stacji dmuchaw nr 1 oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu Plików: 2
folder_green.png Remont 2 szt. mieszadeł FLYGT zabudowanych na terenie oczyszczalni ścieków Zagórze w Sosnowcu Plików: 2
folder_grey.png Przeglądy i stała konserwacja, w tym usuwanie awarii suwnic i wciągników elektrycznych (w części elektrycznej) na obiektach Sosnowieckich Wodociągów S. A. Plików: 5