Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
: Zamówienia według regulaminu
Liczba podkategorii: 14
Zamówienia:
folder_green.png Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia zdrowotno – medycznego dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Plików: 4
folder_green.png Kompleksowe świadczenie usług porządkowych Plików: 7
folder_green.png Ochrona mienia i osób Sosnowieckich Wodociągów S.A. wraz z obsługą i dozorem oraz całodobowym monitoringiem Plików: 6
folder_green.png Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-socjalnym Sosnowieckich Wodociągów S.A., zlokalizowanym w Sosnowcu przy ulicy Ostrogórskiej 43 Plików: 8
folder_green.png Sukcesywna dostawa ogumienia wraz z jego montażem oraz sukcesywne wykonywanie usług mechaniczno – wulkanizacyjnych w zakresie wymiany ogumienia na obręczach z letniego na zimowe i odwrotnie, naprawę uszkodzonego ogumienia (opony, dętki) kół samochodowych i sprzętu będącego w posiadaniu Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 5
folder_green.png Wykonanie remontu zbiornika żelbetowego komory rozprężnej zlokalizowanej w Sosnowcu przy ulicy Ostrogórskiej oraz zbiornika żelbetowego komory nr 1 i 2 przepompowni ścieków PS BOBREK w Sosnowcu Plików: 8
folder_green.png Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Staszica w Sosnowcu Plików: 16
folder_green.png Sukcesywne wykonywanie przeglądów i remontów tłoczni ścieków oraz przepompowni mokrych Plików: 8
folder_grey.png Sukcesywne gospodarowanie odpadami wytworzonymi przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. na oczyszczalniach ścieków ZAGÓRZE i RADOCHA II w Sosnowcu, poprzez transport i odzysk odpadów o kodzie 19 08 05 Plików: 8
folder_grey.png Sukcesywna dostawa materiałów do bezwykopowych napraw sieci kanalizacyjnej Plików: 7
folder_grey.png Sukcesywna dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu: siarczanu żelaza (III) – część A oraz chlorku poliglinu – część B Plików: 8
folder_grey.png Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów, Lotników, Zillingera oraz Szczecińskiej w Sosnowcu Plików: 11
folder_grey.png Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia zdrowotno – medycznego dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Plików: 7
folder_grey.png Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-socjalnym Sosnowieckich Wodociągów S.A., zlokalizowanym w Sosnowcu przy ulicy Ostrogórskiej 43 Plików: 9