Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
: Zamówienia według regulaminu
Liczba podkategorii: 15
Zamówienia:
folder_green.png Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci proszku do odwadniania osadu Plików: 6
folder_green.png Sukcesywna dostawa produktów kopalnych Plików: 5
folder_green.png Wykonanie robót rozbiórkowych i renowacyjnych nawierzchni jezdni, chodników i poboczy (zieleńców), jako robót związanych z remontem sieci wodociągowej w ulicach: Mireckiego, Dobrzańskiego 142-145 (GALOT), Łódzkiej, Leśnej, Szafera, Szkolnej, Braci Mieroszewskich w Sosnowcu wraz z wykonaniem przewiertów sterowanych Plików: 8
folder_green.png Sukcesywne koszenie trawy / chwastów w granicach obiektów należących do Sosnowieckich Wodociągów S.A. Plików: 7
folder_green.png Zabudowa pola sprzęgłowego w Rozdzielni Głównej 20 kV, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków RADOCHA II w Sosnowcu Plików: 9
folder_grey.png Sukcesywna dostawa części do pomp (Część A, B i C) Plików: 8
folder_grey.png Wykonanie robót rozbiórkowych i renowacyjnych nawierzchni jezdni, chodników i poboczy (zieleńców), jako robót związanych z przebudową sieci wodociągowej w ulicy: 11 Listopada i Kilińskiego w Sosnowcu wraz z wykonaniem przewiertów sterowanych Plików: 9
folder_grey.png Sukcesywna dostawa produktów kopalnych Plików: 6
folder_grey.png Remont rozdzielni R-26a i R-26b zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków RADOCHA II w Sosnowcu Plików: 9
folder_grey.png Obsługa serwisowa dwóch modułów kogeneracyjnych zabudowanych na terenie oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu Plików: 9
folder_grey.png Wykonywanie robót renowacyjnych nawierzchni dróg po awariach wodociągowych na terenie miasta Sosnowiec Plików: 9
folder_grey.png Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Orlej i Staropogońskiej w Sosnowcu Plików: 10
folder_grey.png Sukcesywna dostawa sond i przetworników pomiarowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi Plików: 6
folder_grey.png Sukcesywna dostawa materiałów papierniczych i biurowych Plików: 7
folder_grey.png Wykonanie robót rozbiórkowych i renowacyjnych nawierzchni jezdni, chodników i poboczy (zieleńców), jako robót związanych z remontem sieci wodociągowej w ulicach: Mireckiego, Dobrzańskiego 142-145 (GALOT), Łódzkiej, Leśnej, Szafera, Szkolnej, Braci Mieroszewskich w Sosnowcu wraz z wykonaniem przewiertów sterowanych Plików: 9