Przepompownie ścieków

 

Spółka zarządza 19 przepompowniami ścieków sanitarnych i ogólnospławnych będących własnością i w eksploatacji Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna. Zadaniem przepompowni jest podniesienie słupa ścieków do takiej wysokości, aby spływały one dalej grawitacyjnie do odbiornika jakim jest oczyszczalnia ścieków.

PrzepompowniaBobrekTlocznia Modrzewiowa

Przepompownia Maczki BorTlocznia Wiejska