Sieć kanalizacyjna

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej własnością Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna w Sosnowcu wynosi  413 kilometrów. Prawie 175 km to kanalizacja ogólnospławna czyli pozwalająca na odprowadzenie jednocześnie  ścieków bytowo-gospodarczych oraz opadów atmosferycznych. 172 km to z kolei długość kanalizacji sanitarnej. Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych to kolejne 66 km.

W ostatnich 12 latach Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna przebudowała łącznie 55,33 km sieci kanalizacyjnej na sumę ponad 73 mln zł. To nie koniec inwestycji, bowiem do 2020 roku Spółka zmodernizuje lub zbuduje około 50 kilometrów sieci kanalizacyjnej w całym mieście.   
Dzięki inwestycjom spółka uzyskuje dobre wyniki w zakresie ochrony środowiska, a tym samym poprawia się jakość wód w sosnowickich rzekach. Firma stale inwestuje również w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na bieżąco monitorować sieci.


Ponadto na dzień 31.12.2016 r.

W użyczeniu posiadamy następujące sieci kanalizacyjne:

 

1

ul. Dobra-Czeladzka  

322,04 mb

2

ul. Komuny Paryskiej 

1144,51 mb

3

ul. Kosynierów     

  229,00 mb

4

ul. Makuszyńskiego

1465,40 mb

5

ul. Jabłoniowa

15,00 mb

6

ul. Piłsudskiego   

40,45 mb

7

ul. Kilińskiego     

    93,85 mb

8

ul. Oś. Środula   

1135,50 mb

9

ul. Kilińskiego 

805,80 mb

10

ul. Wileńska    

  29,11 mb

11

ul. Orląt Lwowskich   

783,90 mb

12

ul. Grenadierów  

316,00 mb

13

ul. Modrzewiowa  

1 520,52 mb

Ogółem


7901,08 mb

 + ul. Modrzewiowa (umowa dzierżawy RPWiK-127/TK/FK/2012 z EXPO SILESIA) - 417,10 mb


Jako posiadanie samoistne eksploatujemy sieci kanalizacyjne:

1

Banacha

411,00 mb

2

Klimontowska

309,64 mb

3

Kombajnistów etap I

309,00 mb

4

Kombajnistów etap II

687,16 mb

5

Kombajnistów etap III cz. 1

817,00 mb

6

Kombajnistów etap III cz. II

  527,00 mb

7

Kukułek, Góralska, Bażantów, Kanarków

3764,65 mb

8

Os. Środula etap. II

1982,69 mb

9

Rejon Maczki-Bór     

  1598,70 mb

10

Sokolska, Józefowska  

875,57 mb  

11

SPNT Wojska Polskiego zad.1 

  497,69 mb

12

Tarnowska  

  250,55 mb

13

Tereny po byłej KWK S-c dr. 09KL

262,77 mb

14

Watta

855,53 mb

15

Zielonogórska

343,86 mb

16

Komuny Paryskiej, Kukuczki

542,35 mb

17

Wojska Polskiego SPNT zad.3

  341,85 mb

18

Orląt Lwowskich dr. Krajowa Nr 79 –etap II

667,38 mb

19

H. Dobrzańskiego

184,87 mb

Ogółem


15 229,26 mb

  

 

1

Tłocznia rejon Maczki Bór 

1 szt.

Ogółem


1 szt.

                     

- jako umowy trójstronne eksploatujemy sieci kanalizacyjne:

1

Bławatków   

28,45 mb

2

Bławatków    

72,80 mb

3

Borowa    

174,45 mb

4

K. Miarki     

52,73 mb

5

Kalagi    

  68,98 mb

6

Kombajnistów      

117,80 mb

7

Łukasińskiego        

39,30 mb

8

Południowa – boczna    

  91,40 mb

9

Południowa - boczna     

265,30 mb

Ogółem


911,21 mb

                                         
Obecnie Spółka zarządza 18 przepompowniami ścieków sanitarnych i ogólnospławnych będących własnością i w eksploatacji Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna.