Sieć kanalizacyjna

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej własnością Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna w Sosnowcu wynosi  421 kilometrów. Prawie 173 km to kanalizacja ogólnospławna czyli pozwalająca na odprowadzenie jednocześnie  ścieków bytowo-gospodarczych oraz opadów atmosferycznych. 182 km to z kolei długość kanalizacji sanitarnej. Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych to kolejne 66 km.

W ostatnich 13 latach Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna przebudowała łącznie 67,68 km sieci kanalizacyjnej na sumę ponad 85,1 mln zł. To nie koniec inwestycji, bowiem do 2021 roku Spółka zmodernizuje lub zbuduje około 28 kilometrów sieci kanalizacyjnej w całym mieście.   
Dzięki inwestycjom spółka uzyskuje dobre wyniki w zakresie ochrony środowiska, a tym samym poprawia się jakość wód w sosnowickich rzekach. Firma stale inwestuje również w najnowocześniejszy sprzęt, pozwalający na bieżąco monitorować sieci.


Ponadto na dzień 31.12.2017 r.

W użyczeniu posiadamy następujące sieci kanalizacyjne:

 

1

ul. Komuny Paryskiej

1144,51 mb 

2

ul. Kosynierów 

 229,00 mb

3

ul. Makuszyńskiego 1465,40 mb

4

ul. Piłsudskiego   

   40,45 mb

5

ul. Kilińskiego     

   93,85 mb

6

ul. Oś. Środula   

1135,50 mb

7

ul. Kilińskiego

  805,80 mb

8

ul. Orląt Lwowskich

  783,90 mb

9

ul. Modrzewiowa  

1 520,52 mb

Ogółem


7218,93 mb

 + ul. Modrzewiowa (umowa dzierżawy RPWiK-127/TK/FK/2012 z EXPO SILESIA) - 417,10 mb


Jako posiadanie samoistne eksploatujemy sieci kanalizacyjne:

1

Banacha

  411,00 mb

2

Klimontowska

  309,64 mb

3

Kombajnistów etap I

  309,00 mb

4

Kombajnistów etap II

  687,16 mb

5

Kombajnistów etap III cz. 1

  817,00 mb

6

Kombajnistów etap III cz. II

  527,00 mb

7

Kukułek, Góralska, Bażantów, Kanarków

3764,65 mb

8

Os. Środula etap. II

1982,69 mb

9

Rejon Maczki-Bór     

1598,70 mb

10

Sokolska, Józefowska  

   875,57 mb  

11

SPNT Wojska Polskiego zad.1 

497,69 mb

12

Tarnowska  

250,55 mb

13

Tereny po byłej KWK S-c dr. 09KL

262,77 mb

14

Watta

855,53 mb

15

Zielonogórska

343,86 mb

16

Komuny Paryskiej, Kukuczki

542,35 mb

17

Wojska Polskiego SPNT zad.3

341,85 mb

18

Orląt Lwowskich dr. Krajowa Nr 79 –etap II

667,38 mb

19

H. Dobrzańskiego

184,87 mb

20 Skwerowa, Stacyjna, Krakowska    1952,00 mb

Ogółem


17 181,26 mb

  

 

1

Tłocznia rejon Maczki Bór 

1 szt.

Ogółem


1 szt.

                     

- jako umowy trójstronne eksploatujemy sieci kanalizacyjne:

1

Bławatków    

  28,45 mb

2

Kalagi    

  68,98 mb

3

Kombajnistów      

117,80 mb

4

Łukasińskiego        

 39,30 mb

Ogółem


254,53 mb

                                         
Obecnie Spółka zarządza 19 przepompowniami ścieków sanitarnych i ogólnospławnych będących własnością i w eksploatacji Sosnowieckich Wodociągów Spółka Akcyjna.