Sieć wodociągowa

 

1. GOSPODARKA WODNA
    1.1 STRUKTURA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
          1.1.1 DŁUGOŚĆ

Łączna długość eksploatowanych sieci i przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2018 r. - 608,88 km w tym:

- sieć wodociągowo rozdzielcza  - 460,79 km
- przyłącza wodociągowe  - 148,09 km

Ponadto w 2018 r. Spółka eksploatowała:
- sieć użyczoną (własność UM Sosnowiec) - 5,62 km
- w ramach posiadania samoistnego (własność UM Sosnowiec) - 11,07 km
- sieci wybudowane w ramach umów trójstronnych - 2,54 km

 

1.1.2 STRUKTURA MATERIAŁOWA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W LATACH 2016-2018

wod 20162018

1.1.3 WIEK PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

wod wiek przewodow

 

          1.1.4 POZIOM ZAKUPU WODY W LATACH 2016-2018

wod zakup