Sieć wodociągowa

 

1. GOSPODARKA WODNA
    1.1 STRUKTURA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH
          1.1.1 DŁUGOŚĆ

Łączna długość eksploatowanych sieci i przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2017 r. – 609,15 km w tym:

 

           1.1.2 STRUKTURA MATERIAŁOWA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W LATACH 2015-2017

201520162017

 

           1.1.3 WIEK PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

wiek przew wodoc

 

          1.1.4 POZIOM ZAKUPU WODY W LATACH 2015-2017

mies zest zakupu 2015 2017

ilosc wody zakup 2015 2017