Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach i części Ostrów Górniczych

20 milionów złotych będzie kosztowała budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w Maczkach i części Ostrów Górniczych. Umowa pomiędzy Sosnowieckimi Wodociągami, Gminą, a wykonawcą została podpisana w piątek 7 lipca.

Obecna sieć kanalizacyjna w rejonie Maczek jest jedną z najstarszych sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie Gminy Sosnowiec. Została wybudowana w XIX wieku na etapie budowy Dworca Kolejowego na trasie kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. - Na rurach widnieją jeszcze napisy wykonane cyrylicą, nie ma co ukrywać, że stan tej sieci jest bardzo zły. Do tego obecny sposób odprowadzania ścieków jest archaiczny, zamiast na oczyszczalnie ścieków trafiają do zbiorników, które są opróżniane przy pomocy wozów asenizacyjnych - wyjaśnia Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów S.A.

Łączna wartość całej inwestycji to 20 mln zł, pierwszą część umowy na kwotę 15,5 mln zł podpisują Sosnowieckie Wodociągi, pozostałą Gmina - Miasto odpowiada za sieć deszczową oraz częściowo za odtworzenia dróg. Zależy nam, by tam gdzie Sosnowieckie Wodociągi w drodze ułożą sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz odtworzą asfalt, pozostała część jezdni była też wyremontowana. Tak będzie w przypadku ponad kilometrowego odcinka ulicy Maczkowskiej, pomiędzy ulicami Wileńską a Kolonią Wągródka, którą wspólnie wyremontujemy. Wszystkie prace powinny zakończyć się jesienią przyszłego roku - wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Wykonawcą całego kontraktu jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic (lider) oraz Hydroinstalmet z Zabrza.

W sumie powstanie ok. 11 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa oraz blisko 8 km sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna, Skwerowa, Kadłubka, Maczkowska, Spacerowa, Wodociągi. Dopełnieniem będzie budowa 2 km kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Feliks, Juliuszowska, Boczna, Krakowska, Stacyjna.
Realizacja projektu pozwoli na budowę szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i przetransportowanie ścieków do Oczyszczalni Ścieków Radocha II, która spełnia wymagania w zakresie stopnia redukcji zanieczyszczeń do kreślone w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).
- Nowa sieć kanalizacyjna oznacza dla mieszkańców Maczek także spadek cen. W tej chwili za metr sześcienny wywożonych ścieków płacą co najmniej 20 złotych. Po podłączeniu do kanalizacji ceny spadną poniżej 6 złotych - dodaje prezydent Chęciński.

Równolegle z działaniami Gminy i Sosnowieckich Wodociągów rozpocznie się budowa sieci gazowej o którą mocno zabiegała Rada Dzielnicy Maczki - Jesteśmy na etapie podpisywania stosownych umów z Polską Spółką Gazowniczą i wkrótce rozpocznie się budowa sieci gazowej. Jeśli dodamy do tego nową infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną to powstaje obraz zupełnie odmienionej dzielnicy. Warto podkreślić, że oprócz podłączenia obecnych budynków w sieci zostaną uzbrojone wolne tereny, które-mam takie nadzieje-przyciągną kolejne inwestycję - opisuje Mateusz Bochenek, przewodniczący Rady Dzielnicy Maczki.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - Etap III" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Infrastruktura i Środowisko. - W tej chwili trwa procedura oceny wniosku. W maju została zakończona ocena formalna i merytoryczna I stopnia. Na tym etapie NFOŚiGW przygotowuje listę rankingową projektów. W przypadku uzyskania statusu projektu jako projekt "podstawowy" , zostanie on przekazany do oceny merytorycznej II stopnia, a w przypadku oceny pozytywnej zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania. Wszystko powinno być jasne w III kwartale 2017 roku - mówi Tomasz Martynowicz z Jednostki Realizującej Projekt.

To nie ostatnie inwestycje związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W ciągu najbliższych kilku tygodni ruszą dwa kolejne postępowania związane z realizacją dwóch projektów. Pierwszy to warta 10 mln zł budowa ok 3 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Broniewskiego, Ogrodowa, Wagowa, Dworcowa. Drugi przewiduje budowę sieci kanalizacyjneji sanitarnej w rejonie osiedla Bór w ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Orkana, Gajowa, Przyjaźni, Sarnia, Szczęsna, Junacka, Junacka boczna, Długa, Biała Przemsza o długości ok. 3,3 km. Ponadto powstanie 3,7 km sieci kanalizacji deszczowej (ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Junacka boczna, Biała Przemsza) oraz blisko 2 km sieci wodociągowej (ul. Wasilewskiego, Wasilewskiego boczna, Orkana, Gajowa, Przyjaźni, Sarnia, Szczęsna, Junacka, Junacka boczna, Biała Przemsza).

Ostatnim akcentem całego projektu jest zakup specjalnego wartego ponad 3 mln zł pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej zabudowanej na podwoziu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 32 ton.

Realizacja zadań pozwoli na podłączenie 2 454 mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz osiągnięcie wymagań zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych przez Aglomerację Sosnowiec. tj. wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98%.

 umowa 1umowa 2