Czwarty etap przebudowy oczyszczalni ścieków Radocha II

W latach 2005 - 2015 RPWiK Sosnowiec S.A. zrealizowała trzy etapy przebudowy oczyszczalni ścieków, które kosztowały 64 miliony złotych. Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II była i nadal jest prowadzona etapami - Dzięki dotychczas realizowanym działaniom inwestycyjnym udało się uzyskać wiele korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych m.in.:

- wylicza prezes Spółki, Magdalena Pochwalska, dodając jednocześnie, iż dzięki takim działaniom cena wody i ścieków dla mieszkańców Sosnowca jest nadal jedną z najniższych w regionie.

fot1

Przez najbliższe 18 miesięcy firma INSTAL Kraków S.A za 15 milionów złotych będzie realizować czwarty etap przebudowy oczyszczalni "Skupiamy się nad hermetyzacją kolejnych obiektów oczyszczalni, chodzi m.in. o przykrycie komór rozprężnych piaskownika wraz z zabudową biofiltra oraz hermetyzację pompowni ogólnospławnej z zabudową biofiltra. Wymienimy również najbardziej wyeksploatowane urządzenia i zabudujemy nową dwustanowiskową stację zlewną co pozwoli na zwiększenie ilości odbieranych ścieków przy jednoczesnym skróceniu czasu odbioru" - mówi Maciej Gryboś.