INWESTYCJE W SOSNOWCU 2017 - SIEĆ WODOCIĄGOWA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA 2017

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Wolności w Sosnowcu 40-125 760,0 Trwają prace,system zlecony,  zakończenie planowane na VIII.2017
2. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Armii Krajowej w Sosnowcu 40-160 2 260,0 Trwają prace,system zlecony, zakończenie planowane na XI.2017
3. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Mościckiego w Sosnowcu 40-160 790,0 Prace zakończone
4. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Jagiellońskiej + osiedle w Sosnowcu 40-160 1 832,0 Trwają prace,system zlecony, zakończenie planowane na VIII.2017
5. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Dziewiczej w Sosnowcu 40-125 800,0 Prace na  ukończeniu
6. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy 3 Maja  w Sosnowcu (od ul. Piłsudskiego do Dworca PKP oraz wzdłuż budynku 42-44)
63-225 820,0 Trwają prace,system własny, zakończenie planowane na VII.2017
7. Przebudowa sieci wodociągowej zasilającej targowisko miejskie przy ul. Szklarnianej w Sosnowcu 32-90 490,0 Prace zakończone
8. Przebudowa sieci wodociągowej  w ulicy Starzyńskiego (od ul. Armii Krajowej do ul. Metalowej) w Sosnowcu 40-160 917,0 Trwają prace,system własny, zakończenie planowane na VIII.2017