INWESTYCJE W SOSNOWCU 2019 - SIEĆ WODOCIĄGOWA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA 2019

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Juliuszowska, Boczna, Maczkowska, Krakowska, Stacyjna, Kadłubka, Skwerowa, Spacerowa, Wodociągi w Sosnowcu 40-160 7 080,00 GWŚ kontrakt I zadanie 10, 11 UE. Trwają prace, termin zakończenia 31.01.2019
2. Przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Bór w Sosnowcu 40-160 3 700 Realizacja zadania z UM, Kontrakt III. Trwają prace, umowny termin zakończenia 30.04.2019
3. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów, Lotników, Zillingera, Szczecińskiej w Sosnowcu 50-225 2 870,00 Trwają prace, umowny termin zakończenia 28.02.2019
4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Orlej, Staropogońskiej (lewa i prawa strona) w Sosnowcu 40-225 2 380,00 Trwają prace, umowny termin zakończenia 12.04.2019
5. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Staszica w Sosnowcu. 40-225 1 950,10 Trwają prace, termin zakończenia 24.04.2019
6. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chemicznej w Sosnowcu. 40-160 546,50 Trwają prace, termin zakończenia 31.07.2019
7. Przebudowa sieci wodociągowej od Dąbrówki TTW do ulicy Baczyńskiego w Sosnowcu. 40-315 1936,00 Trwają prace, termin zakończenia 30.06.2019