INWESTYCJE W SOSNOWCU 2017 - SIEĆ KANALIZACYJNA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ KANALIZACYJNA 2017

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Daniłowskiego w Sosnowcu 160-200 520,0  trwają prace, zakończenie w maju
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Kamiennej w Sosnowcu 160-200 630,0  trwają prace, zakończenie w maju
3. Budowa sieci kanalizacyjnej  w ulicy Popiełuszki w Sosnowcu 160-200 570,0  trwają prace, zakończenie w maju
4. Budowa sieci kanalizacyjnej  w ulicy Wolności w Sosnowcu 150-200 610,0 rozpoczęcie w II/2017r. zakończenie w lipcu
5. Budowa sieci kanalizacyjnej  w ulicy Lenartowica w Sosnowcu 150-200 1 090,0  rozpoczęcie w II/2017r. zakończenie w lipcu
6. Budowa sieci kanalizacyjnych w ulicach Kreksów, Boh.Getta, Marudy w Sosnowcu 160-200 700,0 prace montażowe zakończono, roboty odtworzeniowe (naprawa nawierzchni) zakończenie w kwietniu
7. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Prusa, Konopnickiej,Wyspiańskiego, Malewicza, Cichopka, Frankiewicza w Sosnowcu 160-200 1 250,0 prace montażowe zakończono, roboty odtworzeniowe (naprawa nawierzchni) zakończenie w kwietniu
8. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Krasińskiego w Sosnowcu 160-200 250,0 prace montażowe zakończono, roboty odtworzeniowe (naprawa nawierzchni) zakończenie w kwietniu
9. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Słowackiego, Mickiewicza w Sosnowcu 160-200 430,0 trwają prace, zakończenie w maju
10. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Południowej bocznej 160-200 200,0 trwają prace, zakończenie w kwietniu
11. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dziewiczej 1-11 160-200 270,0 trwają prace, zakończenie w czerwcu