INWESTYCJE W SOSNOWCU 2019 - SIEĆ KANALIZACYJNA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ KANALIZACYJNA 2019

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.  Starzyńskiego w Sosnowcu 200 860,0 Trwają prace, termin zakończenia 30.04.2019
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Feliks, Juliuszowska, Boczna, Maczkowska, Krakowska , Stacyjna, Kadłubka, Skwerowa, Wodociągi wraz przepompownią Kazimierz w Sosnowcu 160-600 7 498,18

GWŚ kontrakt I zadanie 10, 11 UE. Trwają prace, termin zakończenia 31.01.2019

3. Budowa kolektora sanitarnego z ulicy Broniewskiego, Ogrodowa, Wagowa, Dworcowa w Sosnowcu 160-400 2 200,00 GWŚ kontrakt 2 zadanie 13. Trwają prace, umowny termin zakończenia 25.04.2019
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bór w Sosnowcu 160-315 3 300,00 Realizacja zadania z UM, Kontrakt III. Trwają prace, umowny termin zakończenia 30.04.2019
5. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów, Lotników, Zillingera, Szczecińskiej w Sosnowcu 200-600 3 154,0 Trwają prace, termin zakończenia 28.02.2019
6. Przebudowa kolektora ogólnospławnego w ul. Żeromskiego w Sosnowcu. 1400 220,00 Trwają prace, termin zakończenia 30.06.2019
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią w ul. Chemicznej w Sosnowcu. 110-200 1 079,00 Trwają prace, termin zakończenia 31.07.2019