INWESTYCJE W SOSNOWCU 2018 - SIEĆ KANALIZACYJNA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ KANALIZACYJNA 2018

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Budowa sieci kanalizacyjnej  w Al. Wolności w Sosnowcu 160  631,05 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na III.2018
2. Budowa sieci kanalizacyjnej  w ulicy Lenartowicza w Sosnowcu 150-200 1 366,3 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na III.2018
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Dobrzańskiego, Kraszewskiego  w Sosnowcu 160-200 976,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na IV.2018
4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Armii Krajowej w Sosnowcu 200-300 1 620,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na IV.2018
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Feliks, Juliuszowska, Boczna, Maczkowska, Krakowska, Stacyjna, Kadłubka, Skwerowa, Wodociągi wraz z przepompownią Kazimierz w Sosnowcu 160-600 11 000,18 Trwają prace, system zlecony, zadanie realizowane wspólnie z Gminą Sosnowiec w ramach Gospodarki wodno-ściekowej, zakończenie planowane na X.2018, Kontrakt I, zadanie 10,11 UE
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Bór w Sosnowcu
160-315 3 300,0 Trwają prace, system zlecony, realizacja z UM, Kontrakt III, zakończenie planowane na I.2019
7. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Łukasińskiego, Kolbe, Puszkina, Graniczna w Sosnowcu 160-200  824,60 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na IV.2018
8. Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy 3 Maja w Sosnowcu
800-1000  310,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na IV.2018
9. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Niepodległości, Piwnika Ponurego, Wierzbowej, Narcyzów, Lotników, Zillingera i Szczecińskiej w Sosnowcu
200-600 3 300,0  Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na X.2018