INWESTYCJE W SOSNOWCU 2017 - SIEĆ KANALIZACYJNA

ROBOTY INWESTYCYJNE - SIEĆ KANALIZACYJNA 2017

Lp. Nazwa zadania Zakres   rzeczowy Wykonanie
średnica razem mb
1. Budowa sieci kanalizacyjnej  w  Al. Wolności w Sosnowcu 150-200 610,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na X.2017
2. Budowa sieci kanalizacyjnej  w ulicy Lenartowica w Sosnowcu 150-200 1 090,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na X.2017
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Dmowskiego w Sosnowcu 160-200  270,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na VII.2017
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Kwiatowej w Sosnowcu 110-200  530,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na XI.2017
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Łukasińskiego, Kolbe, Puszkina, Graniczna w Sosnowcu 160-200  870,0 Przekaznano plac budowy, system zlecony, zakończenie planowane na XI.2017
6. Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy 3 Maja w Sosnowcu
800-1000  410,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na X.2017
7. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki boczna w Sosnowcu
160-200 200,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na VIII.2017
8. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Armii Krajowej w Sosnowcu
200-300 1 500,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na XII.2017 
9. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Dziewiczej 1-11 w Sosnowcu 160-500  270,0 Roboty zakończono, system zlecony, trwają prace odbiorowe

10. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Feliks, Juliuszowska, Boczna, Maczkowska, Krakowska, Stacyjna, Kadłubka, Skwerowa, Wodociągi wraz z przepompownią Kazimierz w Sosnowcu 160-600 11 000,0 Trwają prace, system zlecony, zadanie realizowane wspólnie z Gminą Sosnowiec w ramach Gospodarki wodno-ściekowej, zakończenie planowane na XII.2018
11. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Dobrzańskiego, Kraszewskiego  w Sosnowcu 160-200 930,0 Trwają prace, system zlecony, zakończenie planowane na XI.2017