Władze Spółki

Walne Zgromadzenie

Akcjonariusze:
- Gmina Sosnowiec - reprezentująca 100,0 % kapitału zakładowego spółki

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący - Tomasz Jamrozy
Wiceprzewodnicząca - Agnieszka Czechowska-Kopeć
Sekretarz - Małgorzata Pypno
Członek - Łukasz Komoniewski
Członek - Grzegorz Trela

 

Zarząd

Prezes Zarządu
Paweł Kopczyński

Wiceprezes Zarządu
Magdalena Pochwalska

Członek Zarządu - Główny Księgowy
Beata Stankiewicz

Członek Zarządu
Iwona Nawrocka