Ceny wody i ścieków

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Sosnowcu Spółka Akcyjna ogłasza taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie Uchwały Nr  486/XXXVII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2016 roku
Taryfy obowiązują na terenie Gminy Sosnowiec od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r


Taryfy obowiązują na terenie Gminy Sosnowiec  od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r

 

TABELA 1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców Usług

Wyszczególnienie

Cena

/stawka

Cena

/stawka

Jednostka miary Komentarz do warunków stosowania i rozliczeń
Netto Brutto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

Grupy Odbiorców usług GR I W – GR XII W

1/ cena za

dostarczoną wodę

5,08

5,49

zł / m3

Ilość m3 naliczana zgodnie z art. 27 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2.

GR I W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,52

4,88

zł /odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

3.

GR II W

1/ stawka opłaty

abonamentowej

4,98

5,38

zł /odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

4.

GR III W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

2,92

3,15

zł/odbiorcę/

m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

5.

GR IV W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

3,38

3,65

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i   odprowadzanie ścieków

6.

GR V W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,29

4,63

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

7.

GR VI W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,29

4,63

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

8.

GR VII W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,80

9,50

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę.

9.

GR VIII W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

9,26

10,00

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę.

10.

GR IX W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,60

6,05

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę

11.

GR X W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

6,06

6,54

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę

12.

GR XI W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,57

9,26

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w rozliczeniach miesięcznych za wodę w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę

13.

GR XII W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,57

9,26

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w rozliczeniach kwartalnych za wodę w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę

 

TABELA 2. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców Usług

 

 

Wyszczególnienie

Cena

/stawka

Cena

/stawka

Jednostka miary Komentarz do warunków stosowania i rozliczeń
Netto Brutto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

Grupy Odbiorców usług GR I K – GR XIII K

1/ cena za

odprowadzane ścieki

5,26

5,68

zł / m3

Ilość m3 naliczana zgodnie z art. 27 ust. 4,5,6   ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2.

Grupy Odbiorców usług GR XIV K

1/ cena za

odprowadzane ścieki

22,13

23,90

zł / m3

Ilość m3 naliczana zgodnie z art. 27 ust. 4,5,6   ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3.

GR I K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,34

5,77

zł /odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

4.

GR II K

1/ stawka opłaty

abonamentowej

7,44

8,04

zł /odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

5.

GR III K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

3,74

4,04

zł/odbiorcę/

m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

6.

GR IV K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,84

6,31

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i   odprowadzanie ścieków

7.

GR V K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,29

4,63

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

8.

GR VI K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,29

4,63

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

9.

GR VII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

6,42

6,93

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w rozliczeniach miesięcznych za ścieki w oparciu o wodomierz główny (obce   źródło) (art. 27 ust 5 ustawy) odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową na odprowadzanie ścieków

10.

GR VIII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,52

9,20

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wodomierz główny (obce źródło) (art. 27 ust 5 ustawy) odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową na odprowadzanie ścieków

11.

GR IX K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

6,42

6,93

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o odprowadzanie ścieków

12.

GR X K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,52

9,20

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o odprowadzanie ścieków

13.

GR XI K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,98

6,46

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki wg wodomierza głównego z uwzględnieniem dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

14.

GR XII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,08

8,73

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki wg wodomierza głównego z uwzględnieniem dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

15.

GR XIII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,54

9,22

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki wg wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

16.

GR XIV K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

       5,34

5,77

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  1. Do cen i stawek opłat abonamentowych brutto określonych w kolumnach 5 tabel 1 i 2 doliczony jest podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sporządzenia wniosku.
  2. Taryfy dotyczą wszystkich odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez RPWiK Sosnowiec S.A., z wyłączeniem dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa.

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 111,00 zł netto, 119,88 brutto
za przyłącze;

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 107,00 zł netto, 115,56 brutto
za przyłącze.

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - KLIKNIJ TUTAJ, aby otworzyć PEŁNĄ TREŚĆ TARYFY

 

Pełna treść taryf znajduje się na stronie internetowej:(www.rpwik.sosnowiec.pl) w zakładce Taryfy, w Biurze Obsługi Klienta oraz na łamach „Kuriera Miejskiego” w miesiącu grudniu 2016 roku.