Ceny wody i ścieków 2018

Aktualne taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

tabela 1

 
tabela 2
 

  1. Ceny i stawki opłat abonamentowych brutto określone w kolumnie 5, tabel 1 i 2 zawierają podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sporządzania wniosku.
  2. Taryfy dotyczą wszystkich odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A., z wyłączeniem dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.


 

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych