Ceny wody i ścieków 2018

Aktualne taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

ogłasza

Przedłużenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie Uchwały Nr 694/LV/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 8 listopada 2017 roku

Taryfy przedłuża się na okres od 1 stycznia 2018r do 30 czerwca 2018r

TABELA 1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców Usług

Wyszczególnienie

Cena

/stawka

Cena

/stawka

Jednostka miary Komentarz do warunków stosowania i rozliczeń
Netto Brutto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

Grupy Odbiorców usług GR I W – GR XII W

1/ cena za

dostarczoną wodę

5,08

5,49

zł / m3

Ilość m3 naliczana zgodnie z art. 27 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2.

GR I W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,52

4,88

zł /odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

3.

GR II W

1/ stawka opłaty

abonamentowej

4,98

5,38

zł /odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

4.

GR III W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

2,92

3,15

zł/odbiorcę/

m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

5.

GR IV W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

3,38

3,65

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i   odprowadzanie ścieków

6.

GR V W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,29

4,63

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

7.

GR VI W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,29

4,63

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

8.

GR VII W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,80

9,50

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę.

9.

GR VIII W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

9,26

10,00

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę.

10.

GR IX W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,60

6,05

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę

11.

GR X W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

6,06

6,54

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę

12.

GR XI W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,57

9,26

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w rozliczeniach miesięcznych za wodę w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę

13.

GR XII W

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,57

9,26

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w rozliczeniach kwartalnych za wodę w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę

TABELA 2. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorców Usług

Wyszczególnienie

Cena

/stawka

Cena

/stawka

Jednostka miary Komentarz do warunków stosowania i rozliczeń
Netto Brutto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

Grupy Odbiorców usług GR I K – GR XIII K

1/ cena za

odprowadzane ścieki

5,26

5,68

zł / m3

Ilość m3 naliczana zgodnie z art. 27 ust. 4,5,6   ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2.

Grupy Odbiorców usług GR XIV K

1/ cena za

odprowadzane ścieki

22,13

23,90

zł / m3

Ilość m3 naliczana zgodnie z art. 27 ust. 4,5,6   ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3.

GR I K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,34

5,77

zł /odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

4.

GR II K

1/ stawka opłaty

abonamentowej

7,44

8,04

zł /odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

5.

GR III K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

3,74

4,04

zł/odbiorcę/

m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

6.

GR IV K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,84

6,31

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i   odprowadzanie ścieków

7.

GR V K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,29

4,63

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

8.

GR VI K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

4,29

4,63

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego, wg art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

9.

GR VII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

6,42

6,93

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w rozliczeniach miesięcznych za ścieki w oparciu o wodomierz główny (obce   źródło) (art. 27 ust 5 ustawy) odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową na odprowadzanie ścieków

10.

GR VIII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,52

9,20

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wodomierz główny (obce źródło) (art. 27 ust 5 ustawy) odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową na odprowadzanie ścieków

11.

GR IX K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

6,42

6,93

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o odprowadzanie ścieków

12.

GR X K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,52

9,20

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o odprowadzanie ścieków

13.

GR XI K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

5,98

6,46

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki wg wodomierza głównego z uwzględnieniem dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

14.

GR XII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,08

8,73

zł/odbiorcę/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych rozliczeniach za ścieki wg wodomierza głównego z uwzględnieniem dodatkowego wodomierza do bezpowrotnie zużytej wody, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

15.

GR XIII K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

8,54

9,22

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki wg wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

16.

GR XIV K

1 / stawka opłaty

abonamentowej

       5,34

5,77

zł/odbiorcę/ m-c/

Stosowana w miesięcznych rozliczeniach za ścieki w oparciu o wskazania wodomierza głównego, odrębnie na każdy punkt, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

  1. Do cen i stawek opłat abonamentowych brutto określonych w kolumnach 5 tabel 1 i 2 doliczony jest podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sporządzenia wniosku.
  2. Taryfy dotyczą wszystkich odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A., z wyłączeniem dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa.

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 111,00 zł netto, 119,88 brutto
za przyłącze;

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 107,00 zł netto, 115,56 brutto
za przyłącze.

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych KLIKNIJ TUTAJ, aby otworzyć PEŁNĄ TREŚĆ TARYFY

Pełna treść taryf znajduje się na stronie internetowej:(www.sosnowieckiewodociagi.pl) w zakładce Taryfy.