Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
: Pliki do pobrania
 
Wybierz wszystkie pliki:
Prosimy o wybranie plików do pobrania. Aby pobrać wybrane pliki proszę kliknąć DALEJ, gdzie ukaże się lista wybranych plików.
pdf.png 01. Wzór Umowy na usuwanie osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-25
319.46 KB
293
2017-02-22
pdf.png 02. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
129.94 KB
921
pdf.png 03. Umowa włączenia przyłącza do sieci Sosnowieckich Wodociągów S.A.

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-22
112 KB
358
pdf.png 04. Uchwała nr 841/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2016-03-21
129.31 KB
769
2016-03-23
pdf.png 05. Uchwała nr 546/XLI/09 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 marca 2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 841

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2016-03-21
65.51 KB
356
2016-03-23
pdf.png 06. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobą prawną

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
81.65 KB
363
pdf.png 07. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobą fizyczną

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
168.52 KB
367
pdf.png 08. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-03
126.72 KB
294
pdf.png 09. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z podwodomierzem ogródkowym

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-03
129.65 KB
283
pdf.png 10. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-03
126.02 KB
295
pdf.png 11. Wzór umowy o odprowadzanie ścieków

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-03
118.89 KB
291
pdf.png 12. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym - osoba prawna

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
80.08 KB
150
pdf.png 13. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym - osoba fizyczna

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
166.64 KB
173
pdf.png 14. Informacja techniczna określająca podstawowe wymagania techniczne do spełnienia przez odbiorcę w celu rozliczania zużycia wody w budynkach wielolokalowych zgodnie z art. 6 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbior

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
61.78 KB
128
pdf.png 15. Oświadczenie właściciela/zarządcy o spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7.6.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
65.55 KB
107
pdf.png 16. Wykaz osób korzystających z lokali wraz ze zgodą na rozliczanie indywidualne

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
82.74 KB
232
pdf.png 17. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z właścicielem/zarządcą

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-03
134.66 KB
243
pdf.png 18. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę z właścicielem/zarządcą

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-03
131.03 KB
224
pdf.png 19. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do lokalu z osobą prawną

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
81.37 KB
160
pdf.png 20. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do lokalu z osobą fizyczną

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
169.63 KB
169
pdf.png 21. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę z lokatorem

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-03
116.5 KB
219
pdf.png 22. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z lokatorem

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-03
120.83 KB
227
pdf.png 23. Upoważnienie współwłaścicieli do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
64.68 KB
169
pdf.png 24. Oświadczenie o nieuregulowanym stanie prawnym

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
65 KB
232
pdf.png 25. Wniosek o zawarcie umowy o wprowadzanie ścieków bytowych do stacji zlewnej RPWiK Sosnowiec S.A.

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
77.59 KB
132
pdf.png 26. Protokół zdawczo - odbiorczy

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
64.54 KB
403
pdf.png 27. Zlecenie wykonania wcinki przyłącza wodociągowego oraz nadzoru specjalistycznego

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-04-20
415.97 KB
270
pdf.png 28. Wzór Umowy na sukcesywne opróżnianie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-25
313.28 KB
253
pdf.png 29. Wzór umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Sosnowieckich Wodociągów S.A.

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-11-17
536.64 KB
48
pdf.png 30. Wstępne zapewnienie dostaw wody

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-06-16
84.58 KB
208
2017-06-16
pdf.png 31. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-30
60.5 KB
298
pdf.png 32. Wniosek o ekspertyzę wodomierza

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-03
58.77 KB
266
pdf.png 33. Wniosek o pobór wody z hydrantu

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-01-27
158.74 KB
350
pdf.png 34. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przemysłowych

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-02-03
166.7 KB
226
pdf.png 35. Wytyczne projektowe dla sieci wodociągowej

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2016-03-21
243 KB
1&147
pdf.png 36. Wytyczne projektowe dla sieci kanalizacyjnej

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2016-03-21
236.05 KB
1&356
pdf.png 37. Algorytm określania wartości godziwej zewnętrznych sieci wodociągowych i zewnętrznych sieci kanalizacyjnych (...)

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2016-12-09
3.55 MB
288
pdf.png 38. Wzór Umowy na usuwanie osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2016-12-29
263.42 KB
189
pdf.png 39. Regulamin wystawiania i udostępniania faktur w formie elektronicznej

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-06-19
242.87 KB
243
pdf.png 40. Akceptacja wystawiania i udostępniania e-faktur

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-06-19
184.71 KB
223
2017-06-19
pdf.png 41. Wycofanie akceptacji wystawiania i udostępniania e-faktur

WybierzDodany
Wielkość
Pobrany
Data modyfikacji
2017-06-19
183.09 KB
168