Taryfy

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do pobrania:

file extension pdf Przedłużenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r do 30 czerwca 2018 r.
file extension pdf Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca w okresie od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017 r.