Taryfa

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków do pobrania:file extension pdf Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 24.04.2018 r. (taryfa obowiązuje od 25.05.2018 r.).