Przerwy w dostawie wody

Ogłoszenia w sprawie przerw w dostawie wody oraz prac eksploatacyjno-remontowych.

 

 Rodzaj zgłoszenia

Przewidywana data
rozpoczęcia

Przewidywana data
zakończenia
Zakres prowadzonych prac - informacja szczegółowe
Ogłoszenie w sprawie  prowadzonych robót przy przebudowie sieci wodociągowej w ul. Gwiezdnej i Górniczej i związane z tym przerwy w dostawie wody

20.09.2017 r.

15.12.2017 r.

 informacja szczegółowa