Przerwy w dostawie wody

Ogłoszenia w sprawie przerw w dostawie wody oraz prac eksploatacyjno-remontowych.

 

 Rodzaj zgłoszenia

Przewidywana data
rozpoczęcia

Przewidywana data
zakończenia
Zakres prowadzonych prac - informacja szczegółowe
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna w ślad za informacją uzyskaną od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach zawiadamia, że zakończono prace naprawcze magistrali wodociągowej DN1400 mm w Katowicach i prowadzone są prace regulacyjne, celem przywrócenia stanu początkowego zasilania.Prowadzone prace mogą spowodować zmianę parametrów dostarczanej wody na terenie miasta Sosnowca.
Za zaistniałe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.
- - Szczegóły
Sosnowieckie Wodociągi S.A. zawiadamiają mieszkańców budynków przy ul. Braci Gierymskich 20a, 22, 24, że w dniu 14.11.2019 r. (czwartek) w godz 10:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prac na sieci wodociągowej. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

14.11.2019 r.

10:00

14.11.2019 r.

14:00

Szczegóły
W związku z prowadzonymi pracami polegającymi na hydropneumatycznym czyszczeniu sieci wodociagowej w dzielnicy Dolna Środula  (Dzika, Dzielna, Łąkowa, Podmokła, Mokra, Kaczeńców, Sokolska - część), w dniu 12.11.2019 r. (wtorek) w godz. 22:00 - 6:00 mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie oraz czasowe pogorszenie jakości wody w nocy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

12.11.2019 r.

22:00

13.11.2019 r.

06:00

Szczegóły