Projekty dofinansowane ze środków UE i WFOŚiGW

ISS-EWATUS

logo iss ewatus rgbW ramach współpracy naukowo-badawczej z Uniwersytetem Śląskim RPWiK Sosnowiec S.A. rozpoczęło udział w projekcie ISS-EWATUS, który ma na celu stworzenie "Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie zasobami wodnymi”. Projekt jest dofinansowany ze środków europejskich i jest realizowany w ramach VII Programu Ramowego UE.


Instytucje zaangażowane w projekt ISS-EWATUS to instytucje naukowe, badawcze, informatyczne i przemysłowe takie jak:

ueProjekt otrzymuje przemiotowe wsparcie finansowe na rzecz badań.
Wszelkie działania promocyjne realizowane przez beneficjentów w odniesieniu do projektu są jedynie wyrazem zamysłu autora i Wspólnota nie ponosi odpowiedzialności w związku z możliwym wykorzystaniem informacji w nich zawartych.

 

 

Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II

ue

 

Projekty dofinansowane ze środków WFOŚiGW

11111111