Przegląd Przegląd Szukaj Szukaj Do góry Do góry
: Zamówienia publiczne
Liczba podkategorii: 5
Zamówienia:
folder.png Zamówienia według ustawy PZP Postępowania: 1 Plików: 0

Zamówienia według ustawy Prawo zamówień publicznych

folder.png Zamówienia według regulaminu sektorowego powyżej 30 000 euro Postępowania: 5 Plików: 44

Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro lecz nie przekracza wyrażonych w złotych kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

folder.png Zamówienia według regulaminu sektorowego poniżej 30 000 euro Postępowania: 8 Plików: 23

Zamówienia, których wartość przekracza kwotę 5 000 zł lecz nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

folder.png Regulaminy zamówień publicznych Postępowania: 2 Plików: 2

Regulaminy udzielania zamówień przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.

folder.png Klauzula informacyjna RODO Plików: 1

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych