Mistrz ds. energetycznych – inspektor nadzoru

Nazwa stanowiska: Mistrz ds. energetycznych – inspektor nadzoru
Dział: TE
Liczba etatów:1

Opis stanowiska: Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w obiektach infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa (oczyszczalnie, przepompownie, stacje hydroforowe, budynki ADS) - eksploatacja, konserwacja, remonty.
Zakres obowiązków: Prowadzenie nadzoru nad pracami podległych elektryków, nadzór nad pracą zespołu ds. prac elektrycznych (TEE). Pełnienie samodzielnej funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych. Nadzór nad pracami instalacyjnymi, serwis maszyn i urządzeń, zapobieganie ewentualnym awariom. Planowanie, nadzór, realizacja inwestycji i remontów. Przygotowanie specyfikacji do przetargów, planowanie i nadzorowanie inwestycji i remontów, współpraca z zewnętrznymi Wykonawcami.
Planowany termin zatrudnienia: IV kwartał 2017

Wykształcenie: Średnie kierunkowe (specjalność: elektrotechnika, elektromechanika energetyka lub pokrewne).
Szczególne uprawnienia/dodatkowe kwalifikacje : Uprawnienia budowlane do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).Uprawnienia SEP 20 kV (dozór i eksploatacja).Wiedza z zakresu obsługi komputera (software w tym pakiety biurowe i kosztorysowe - Norma).
Doświadczenie w danej dziedzinie: Doświadczenie zawodowe w przemyśle na podobnym stanowisku minimum 3 lata.
Wymagane kompetencje i wiedza zawodowa: Wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu sieci, instalacji i urządzeń energetycznych oraz elektrycznych, współpraca w grupie, analiza rozpoznawcza na zaawansowanym poziomie, samodzielność; dobry poziom kompetencji menedżerskich: planowania, organizowania, motywowania, oceniania, rozliczania i kontrolowania pracy zespołu.
Znajomość języków obcych: j. angielski (podstawowy).

 W składanym CV prosimy o zawarcie poniższej informacji :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna siedziba: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43 do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych Dz.U.2016.922 - j.t