Przedmiot działalności

 

  1.  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
  2.  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
  3.  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
  4.  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
  5.  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
  6.  Transport drogowy towarów  (PKD 49.41.Z)
  7.  Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
  8.  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
  9.  Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
  10.  Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)