Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Czeladzkiej i Suchej

Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Czeladzkiej oraz Suchej, wykonywana na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów.

Wymiana blisko 2 kilometrów sieci dotyczy również bocznych uliczek (Sucha). Prace prowadzone będą w ulicach, dlatego po zakończeniu prac związanych z przebudową sieci, zostanie ułożona nowa droga, w tym 400-metrowy odcinek na ulicy Suchej od skrzyżowania z ul. Będzińską.

Prace wpłyną na poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom tego rejonu miasta oraz ograniczy straty wody.

Koszt prac wynosi prawie 1,7 mln zł.

Koniec prac na ulicy Chemicznej i Szpaków

Po efektownych pracach związanych z wykonaniem przewiertu pod dnem Przemszy i ułożeniem nowego wodociągu, przyszedł czas na zakończenie całej inwestycji wykonywanej na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów.

Przebudowa sieci wodociągowej prowadzona była w kilku ulicach: Chemicznej, Szpaków, Rybnej i Zamkniętej. – Wszystko w trosce o lepszą jakość dostarczanej wody oraz zmniejszenie strat wody i uniknięcie awarii – wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Po zakończeniu robót ziemnych wykonawca zajął się chodnikami i drogami, które zostały rozebrane w czasie budowy sieci. Prace prowadzone były tylko częściowo w drodze, jednak nowy asfalt został ułożony na całej szerokości jezdni. Takie rozwiązanie było możliwe dzięki współpracy Sosnowieckich Wodociągów i Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Czytaj więcej: Koniec prac na ulicy Chemicznej i Szpaków

Długosza z kanalizacją i nową nawierzchnią

Sosnowieckie Wodociągi zakończyły prace związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż 400-metrowego odcinka ulicy Długosza, aż do skrzyżowania z DK94. Roboty były skoordynowane z trwającą przebudową skrzyżowania DK94 i ulicy Długosza, tak by po zakończeniu inwestycji oddać mieszkańcom kompleksowo przebudowaną drogę. Koszt wszystkich prac wyniósł nieco ponad 700 tys. zł.

Wykonawca zakończył już przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Ale to nie kończyło jego prac, ponieważ zadanie obejmowało również wykonanie nowego chodnika oraz nowej drogi na odcinku od miejsca w którym droga była przebudowana w ramach wykonywania ronda, aż do skrzyżowania z ulicą Jagiełły. Ostatni fragment ulicy Długosza zostanie wyremontowany przez firmę zajmującą się przebudową DK94.

Czytaj więcej: Długosza z kanalizacją i nową nawierzchnią

Sosnowieckie Wodociągi wracają na Pogoń

W 2016 roku Sosnowieckie Wodociągi zakończyły na Pogoni wartą ok. 18 mln zł budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która obejmowała aż 21 ulic. Teraz przedsiębiorstwo kontynuuje zmienianie tej dzielnicy i rozpoczyna przebudowę sieci wodociągowej m.in. w ulicy Szpaków.

Prace prowadzone będą również w wzdłuż ul.: Chemicznej (odcinek przy SHI FW ENERGIA FAKOP), Rybnej i Zamkniętej. Na tej ostatniej ulicy po zakończeniu prac będzie wykonana nowa droga. W pozostałych przypadkach po zakończonych robotach wodociągowych jezdnia będzie odtworzona.

Kosztująca 841 tys. zł inwestycja powinna być gotowa do końca stycznia 2021 roku.

 

Małe Zagórze będzie jak nowe

Sosnowieckie Wodociągi rozpoczęły kolejną inwestycję związaną z budową kanalizacji sanitarnej. Warta 695 tys. zł umowa dotyczy budowy sieci w ulicach Małe Zagórze oraz Malewicza.
 
Nowa sieć pozwoli właścicielom budynków na rezygnację z przydomowych bezodpływowych zbiorników i przyłączenie się do kanalizacji. Dodatkowo, po zakończeniu robót na całej mającej ponad 300 metrów ulicy Małe Zagórze zostanie ułożony asfalt. Z kolei w ulicy Malewicza pojawią się płyty ażurowe.

Zadanie powinno być zrealizowane do listopada 2020 roku.

Czytaj więcej: Małe Zagórze będzie jak nowe

Koniec prac na Żeromskiego

Działający na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów wykonawca zakończył jedno z najtrudniejszych logistycznie zadań związanych z przewiertem pod jedną z najważniejszych linii kolejowych w Polsce. Chodzi o główną magistralę kolejową łączącą Katowice i Sosnowiec z północą Polski w tym Warszawą, Łodzią i trójmiastem.

Prace prowadzone były w związku z przebudową i poszerzeniem średnicy kanalizacji ogólnospławnej, która odprowadzi wodę do znajdującego się w rejonie ulicy 3 Maja kolektora.  To zapewni odprowadzanie wody z części Pogoni oraz zapewni poprawne odwodnienie drogi i linii tramwajowej znajdującej się pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Żeromskiego.

Czytaj więcej: Koniec prac na Żeromskiego

Inwestycja w ulicy Bronowej i Węglowej zakończona

Sosnowieckie Wodociągi zakończyły kolejne ważne zadanie w rejonie Bobrka i Niwki związane z realizacją projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – etap III”.

Inwestycja w ciągu ulicy Bronowej i Węglowej koncentrowała się na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz na przebudowie sieci wodociągowej. Łącznie ułożono 1,6 km sieci kanalizacyjnej i przebudowano ponad 300 metrów sieci wodociągowej. Warty 3,5 mln zł projekt pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej blisko 250 osób. Za kilka tygodni mieszkańcy będą mogli składać wnioski w sprawie dotacji do przyłączy.

Czytaj więcej: Inwestycja w ulicy Bronowej i Węglowej zakończona

Lepsza woda dla mieszkańców Milowic

Mieszkańcy Milowic mogą już korzystać z przebudowanej sieci wodociągowej, która jest odpowiedzialna za dostarczenie wody do Milowic. To znaczy, że dostarczana do domów woda jest lepsze jakości. Wszystko dzięki zleconym przez Sosnowieckie Wodociągi robotom, które były prowadzone nie tylko w Sosnowcu, ale również w Katowicach.

Na terenie Sosnowca warta ponad 2 mln zł inwestycja prowadzona była w okolicach ulicy Baczyńskiego, przy granicy z Katowicami, a następnie biegła wzdłuż Brynicy, by na wysokości schroniska dla zwierząt w Katowicach przejść na stronę Katowic. W stolicy województwa śląskiego prace toczyły się w rejonie centrum handlowego przy ul. Milowickiej w Katowicach. Właśnie w tym rejonie znajduje się ujęcie wody pitnej, trafiającej do mieszkańców Milowic.

Czytaj więcej: Lepsza woda dla mieszkańców Milowic

Koniec prac na ulicy Gwiezdnej

Za kilka dni zakończy się budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa fragmentu sieci wodociągowej w rejonie ulicy Gwiezdnej. Prace, które rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku trwały na odcinku od niepublicznego żłobka do wysokości siedziby spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik”.

Wykonawca właśnie kończy ostatnie prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni na tym fragmencie.


Wszystkie roboty zakończą się do końca listopada.

Czytaj więcej: Koniec prac na ulicy Gwiezdnej

Na Chemicznej po nowemu

Sosnowieckie Wodociągi zakończyły inwestycję związaną z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w rejonie ulicy Chemicznej. Trwająca od stycznia do listopada 2019 roku budowa kosztowała prawie 4 mln zł.
Sieć bardzo często ułożona jest pod drogą, dlatego po zakończeniu robót związanych z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wykonawca zajął się odtworzeniem dróg i chodników. Dzięki temu nowy asfalt pojawił się na ulicy Chemicznej od wysokości przystanku autobusowego Środula Chemiczna aż do przystanku Środula Muzeum. Prace objęły również ułożenie nowej nawierzchni przy bocznej ulicy Chemicznej. Ułożono również nową drogę dojazdową w kostki granitowej prowadzącą do Muzeum w Sosnowcu oraz alejki wokół samego Muzeum. 

Czytaj więcej: Na Chemicznej po nowemu